018B - NIE PRZYJMUJ ZNAKU BESTII

Jeżeli Pozostaniesz Po Pobraniu – Nie Przyjmuj Znaku

Teraz idźcie ze mną przez te pisma, Daniel 9:24-27, mówi o siedemdziesięciu tygodniach, które są ustalone dla waszego ludu (Żydów) i dla świętego miasta (Jerozolimy), aby położyć kres nieprawości (szatan będzie miał swój czas niegodziwości, kiedy wprowadzi ZNAK na świecie) i odpokutować występek (KRZYŻ) i wprowadzić wieczną sprawiedliwość, pieczętować widzenie i proroctwo i namaścić to, co NAJŚWIĘTSZE (CZAS MILLENIUM). Składa się na to wiele z planu Bożego, który zajmuje się Izraelem jako krajem narodu żydowskiego, przyjście Jezusa Chrystusa na śmierć na KRZYŻU, stało się to w sześćdziesiątym dziewiątym tygodniu siedemdziesięciu tygodni objawionych prorokowi Danielowi. Został tydzień nazwany 70-tym tygodniem Daniela.

 

Ten 70-ty tydzień jest przełomowym okresem w Bożym planie i czasie człowieka na ziemi. W Księdze Daniela 9:27 czytamy: „I POTWIERDZI PRZYMIERZE (porozumienie zawarte z ŻYDAMI przez pewną grupę potężnych negocjatorów nad miastem JEROZOLIMĄ [drżący kielich w rękach narodów] I POKÓJ.) Ten człowiek grzechu potwierdzi to porozumienie zwane przymierzem ŚMIERCI, Izajasza 28: 14-18. Ta kwestia wydaje się sprawą żydowską, ale cały świat się angażuje, ponieważ Bóg mówi, że nadszedł czas, aby SĄD nastąpił na świecie, ale Bóg najpierw pobiera swój lud. Nie przegap tego POBRANIA, ponieważ pozostanie tylko WYROK.

 

Ten człowiek grzechu, gdy przybędzie, potwierdzi porozumienie, które już zostało potajemnie zawarte, może lub nie być zaangażowany w nie, ale kiedy on wyjdzie na jaw, BIBLIA mówi, że potwierdzi przymierze. To jest siedmioletnie przymierze śmierci, ponieważ odegra rolę zdrady JUDASZA ISKARIOTY. Człowiek grzechu zdradzi Żydów, twierdzi, że jest ich Bogiem, zabiera codzienną ofiarę i ustanawia obrzydliwość spustoszenia (Mateusz 24:15, Daniel 9:27). Wszystko to rozpocznie się pod koniec czasu pogan; najjaśniejszym sposobem na zakończenie czasu pogan jest POBRANIE. Potem wszystko wskaże na ŻYDÓW i wielkie miasto, które Bóg wybrał, JEROZOLIMĘ.

 

DANIEL 9:24-27

 

Jeździec jeździł już w ciągu całej historii kościoła, ale w Objawieniu 6 jest to wzmożone, ponieważ nastąpiło, pochwycenie lub pobranie.

 

Fałszywy pokój zwycięży, głód ogarnie ziemię, będą szaleć wojny, nastąpi śmierć i piekło. A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych za słowo Boże i za świadectwo, które dali. A kiedy otworzył szóstą pieczęć - Objawienie 6: 15-17 „i królowie ziemi, i wielcy ludzie, i bogacze, i kapitanowie, i potężni ludzie, i wszyscy służący, i wszyscy wolni ludzie, ukryli się w jaskiniach i skałach gór, i rzekli do gór i skał: Upadnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka: albowiem nadszedł wielki dzień gniewu jego, któż będzie mógł się ostać?

Pośród całego tego sądu człowiek grzechu i jego fałszywy prorok dołożą wszelkich starań, aby utrzymać świat pod swoją kontrolą. Przeczytaj Objawienie 13: 1-18 i zobaczysz, jak ten człowiek grzechu będzie kontrolował świat. W tej chwili nie możesz kupować ani sprzedawać; nie możesz pracować ani poruszać się swobodnie bez ZNAKU BESTII. Nie będzie miejsca do ukrycia, wyjątkowo Bóg pomoże jednostkom pośród tych, którzy zostali. W wersecie 14 czytamy, że zwodzi tych, którzy mieszkają na ziemi za pomocą tych cudów, które miał moc uczynić na oczach bestii. W wersecie 16 czytamy, że on sprawia, że wszyscy, zarówno mali, jak i wielcy, bogaci i biedni, wolni i zniewoleni, otrzymują znak na swojej prawej ręce lub na czołach: i że nikt nie może kupić ani sprzedać, oprócz tego, który miał ZNAK, czy IMIĘ bestii (antychryst) lub LICZBĘ jego imienia, - a liczba ta wynosi sześćset sześćdziesiąt i sześć (666).

 

OBJAWIENIA 6:15-17

 

Świat zmienia się bardzo szybko. W przeszłości nazwisko było bardzo ważne, ale dzisiaj to numer jest ważny. Wszystko, co robisz dzisiaj, robisz poprzez numery, kody kreskowe, komputery i elektronikę. W niektórych częściach świata przeprowadzali eksperymenty z numerowaniem zwierząt i ludzi. Niektóre z tych chipów zostały wprowadzone ludziom z chorobą Alzheimera, aby pomóc ich śledzić, kiedy się zgubią. Wygląda to dobrze i pomocnie. Również w telefonach komórkowych dzisiaj masz urządzenia do naprowadzania. Teraz widzisz, że nie będzie miejsca do ukrycia się, bez znaku, imienia i numeru bestii, nie możesz nic kupić ani sprzedać; jak więc można jeść, poruszać się i swobodnie służyć Bogu. Dzisiaj jest dzień ZBAWIENIA, nie zatwardzajcie serca jak w dniu prowokacji. Jeśli nie przyjmiesz dzisiaj Jezusa Chrystusa i pozostaniesz w tyle, możesz znaleźć się w obliczu przyjęcia ZNAKU BESTII lub zostać zabitym za przyjęcie Jezusa; PRZECZYTAJ OBJAWIENIA 20:4, TO OTWORZY TWOJE OCZY NA TO, CO NADCHODZI.

 

Jeśli pozostaniesz w tyle, NIE BIERZ ZNAKU ANI LICZBY ANI IMIENIA ANTYCHRISTA, BESTII. Jeśli weźmiesz znak, będziesz wiecznie oddzielony od Boga, wszystkich synów Bożych i obietnic Bożych. Twoje imię nie będzie w KSIĘDZE ŻYCIA i skończysz W JEZIORZE OGNIA. Przyjmij JEZUSA CHRYSTUSA JUŻ DZIŚ, ABY ZOSTAĆ POBRANYM, ABY SPOTYKAĆ SIĘ Z NIM W NIEBIOSACH, ALE JEŚLI POZOSTANIESZ, ZRÓB, CO MOŻESZ, DAJ SIEBIE ZABIĆ, ALE NIE PRZYJMUJ IMIENIA BESTII, JEJ LICZBY ANI JEJ ZNAKU. JEŚLI TO ZROBISZ, BĘDZIESZ ZGUBIONY, NIE PRZYJMUJ ZNAKU.

 

 

Napisane przez Douglasa E. Amobi

 

NIE PRZYJMUJ ZNAKU BESTII

 

pdf-download